AKADÁLYMENTESÍTETT NÉZET - Szorgalmatos Bölcsőde

Tartalomhoz ugrás
VISSZALÉPÉS A NORMÁL NÉZETBE
MINI BÖLCSŐDE - SZORGALMATOS
(Akadálymentesített nézet)


Szorgalmatos Község Önkormányzata Top-141-19-391-00002 Európai Uniós pályázatot nyert Mini Bölcsőde építésére.

MODERN KÖRNYEZET
A Mini bölcsőde Szorgalmatos központjában, a Munkácsy út 28. szám alatt található, közel az óvoda épületéhez.
A mini bölcsőde 7-8 gyermek befogadására alkalmas. (ha minden gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő)
1 fő kisgyermeknevelő- és 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás dajka alkotja a mini bölcsőde alkalmazotti közösségét.

BIZTONSÁGOS LÉGKÖR
Az első 3 évnek meghatározó szerepe van a kisgyermek személyiség fejlődésében. Számunkra  a legfontosabb, hogy derűs, nyugodt, szeretetteljes légkört,  biztonságos környezetet tudjunk a kisgyermekek számára biztosítani. Egyéni  és életkori sajátosságaik figyelembe vétele mellett, odafigyeléssel,  biztosítsuk, segítsük elő személyiségük fejlődését, kibontakozását.

A GYERMEKEK FEJLŐDÉSE
A kisgyermekek mindennapi tevékenysége során a szabad játék  elsődlegességén túl, kiemelt fontosságúnak tartjuk a gyermekek  önállóságra nevelését a beszéd és a mozgás fejlődésének elősegítését, a  zene, a mondókák, versek szerepét, illetve kiemelten fontos a  finommotorika fejlődésének elősegítése is, kézműves /kreatív  tevékenységek lehetősége révén.

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS
A   mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni  gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa,  amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai  nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő  augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a  nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket,  szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek.

KORAI FEJLESZTÉS
A  mini bölcsőde sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre,  gondozásra jogosult gyermekek számára is nyújtható ellátás. A sajátos  nevelési, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult igényű gyermek  annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében,  amelyben a 6. életévét betölti.

BÖLCSŐDEI FELVÉTEL
A  gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a  körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a család- és  gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ha a  bölcsődei nevelési év közben a gyermek veszélyeztetettsége miatt kerül  sor a gyermek felvételére, akkor a rendeletben meghatározott  csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel  túlléphető.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK:

KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: 4441 Szorgalmatos, Munkácsy út 28.
Nyitvatartás: hétköznap 7-17 óra között
Intézményvezető: Vargáné Jáger Tünde


Vissza a tartalomhoz