Szorgalmatos Bölcsőde

Akadálymentesített nézet
Tartalomhoz ugrás
Szorgalmatos Község Önkormányzata Top-141-19-391-00002 Európai Uniós pályázatot nyert Mini Bölcsőde építésére.
Modern környezet
A Mini bölcsőde Szorgalmatos központjában, a Munkácsy út 28. szám alatt található, közel az óvoda épületéhez.
A mini bölcsőde 7-8 gyermek befogadására alkalmas.
(ha minden gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő)
1 fő kisgyermeknevelő- és 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás dajka alkotja a mini bölcsőde alkalmazotti közösségét.
Biztonságos légkör
Az első 3 évnek meghatározó szerepe van a kisgyermek személyiség fejlődésében. Számunkra a legfontosabb, hogy derűs, nyugodt, szeretetteljes légkört, biztonságos környezetet tudjunk a kisgyermekek számára biztosítani. Egyéni és életkori sajátosságaik figyelembe vétele mellett, odafigyeléssel, biztosítsuk, segítsük elő személyiségük fejlődését, kibontakozását.
A gyermekek fejlődése
A kisgyermekek mindennapi tevékenysége során a szabad játék elsődlegességén túl, kiemelt fontosságúnak tartjuk a gyermekek önállóságra nevelését a beszéd és a mozgás fejlődésének elősegítését, a zene, a mondókák, versek szerepét, illetve kiemelten fontos a finommotorika fejlődésének elősegítése is, kézműves /kreatív tevékenységek lehetősége révén.
Gyermekjóléti alapellátás
A  mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek.

Korai fejlesztés
A mini bölcsőde sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek számára is nyújtható ellátás. A sajátos nevelési, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult igényű gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, amelyben a 6. életévét betölti.
Bölcsődei felvétel
A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek veszélyeztetettsége miatt kerül sor a gyermek felvételére, akkor a rendeletben meghatározott csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel túlléphető.


Vissza a tartalomhoz